przeglądy nagrzewnic

Centralne ogrzewanie (CO) - definicja

przeglądy nagrzewnic
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.

Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy ? jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego .

Widok do druku:

przeglądy nagrzewnic