Oto Jak Tworzyć Strony (i Jak Możesz To Skopiować)

any przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGM

Oto Jak Tworzyć Strony (i Jak Możesz To Skopiować) strony internetowe rybnik

O CSS w Wikipedii

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGM

© 2019 http://informator.malbork.pl/